Aktivnosti Biblioteke tokom zimskog raspusta 1. – 8. februara 2018.