„Bugarska poezija i proza“

„Bugarska poezija i proza“

U okviru projekta „Iz južnoslovenske književnosti“ i pokrenute istoimene edicije u izdavačkoj produkciji Narodne biblioteke Kruševac, 4. jula 2017. godine, gostovali su bugarski pisci : Zahari Ivanov, Hristo Georgiev Slavov, Bojan Angelov i naš sugrađanin prof. dr Branko S. Ristić koji je prevodio sa bugarskog na srpski jezik.
Zahari Ivanov pohađao je Univerzitet u Kijevu, diplomirao u Moskvi. Autor je osam knjiga pesama, preveo je preko dvadeset pet knjiga sa ukrajinskog i ruskog jezika. Prevodi sa beloruskog, srpskog i engleskog jezika. Živeo je u Ukrajini, Australiji, SAD – i u Grčkoj. Njegove pesme su prevedene na engleski, nemački, ruski, beloruski, srpski, ukrajinski, italijanski, grčki i druge jezike. Predsednik je Asocijacije sofijskih pisaca. Izdaje časopis SVETOVI.
c1 Hristo Georgiev Slavov, završio je Bugarsku filologiju na Velikotrnovskom univerzitetu Sv. Kirilo i Metodije. Radio je kao novinar i fotoreporter u dnevnim listovima i urednik nekoliko izdavačkih kuća u Sofiji. Član je Saveza bugarskih pisaca i Saveza bugarskih novinara. Autor je tri knjige priča : Zemno privlačenje (1983), U senci leta (1987), Bekstvo (1988) i romana Pre postanja (1997). Zastupljen je u antologijama bugarske priče u Rusiji i Poljskoj. Nosilac je većeg broja nagrada za književnost u Bugarskoj. Osnivač je nekoliko časopisa i dnevnih listova. Sastavljač je Istorije bugarske književnosti od 19. do 20. veka u deset knjiga. Tvorac CD – roma sa više od 25.000 stranica bugarske književnosti, koja je sastavni deo virtuelne biblioteke UNESKA.
Bojan Angelov diplomirao je Filozofiju i bugarsku filologiju na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji. Radio je kao urednik brojnih izdanja i za Ministarstvo kulture bugarske, brojne radio i televizijske stanice. Autor je 19 knjiga poezija u Bugarskoj. Preveden je na brojne jezike : nemački, ruski, francuski i grčki. Predsednik je Udruženja bugarskih pisaca.
Gostovanje bugarskih pisaca je nastavak projekta koji neguje kulturu ćirilice. Kulture koje se izražavaju na ćiriličnom pismu su manjinske kulture na internetu. Regionalnom saradnjom sa kulturama, koje su slične našoj možemo ostvariti bolju vidljivost na mreži gde preovladava engleski jezik.