Page 1 - sintezans1213
P. 1

ГОД. XII, КРУШЕВАЦ, 1981. БР. 12-13.


     "СИНТЕЗА" -              часопис за културу, уметност


    и друштвена питања.


    Редакциоии одбор:


    ЗВЕЗДАН ЈОВИЋ, главник уредник, ДРАГО­


    МИР ЛАЗИЋ, одговорди уредник, Б. Л. ЛА­

    ЗАРЕВИЋ, МИЛИЦА ПОПОВИЋ, РАДОМИР


    БА ТУРАН.    lliиpи редакциони одбор:


    МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ, председник, ДО­

    ЛИЦА МАРКОВИЋ, ЕМИЛ ИЈ А ТОМИЋ, КУ­


    ЗМАН НИКОЛИЋ, ЖИВ АДИН ЛУКИЋ,

    СЛАВОЉУБ ЧВОРОВИЋ, МИЛАДИН ЖИВ­


    КОВ ИЋ, СЛОБОДАН САВИЋ, ЛИСИЦА ИС­


    МЕТ (Травник), МАРЈАН БАРЈАЧИЋ (Вара­

    ждин), ВИБИХАЛ БИЛИ (Жалец), ДУШКО


    ГЕИ Ћ (Трог11р).    Оснивач:

    Књижевни клуб . ,Багдала"    Издавач :


    ИРО "БАГДАЛА", Крушевац. Адреса "Синте­

    зезе": Крушевац, Закићева 11. Цена по при­


    мерку: 30,00 динара, двоброј 40,00 динара.


    Уплату слати на љ.иро рачун: 61900-601-175g


    (са назнаком: за "Синтезу").

                                                                                                -
   1   2   3   4   5   6