Page 1 - sintezans2829
P. 1

ГОД. XV, КРУШЕВАЦ, 1984 БР. 28-29
   »СИНТЕЗА« — часопис за културу, уметност
   и друпггвена питања.
   Редакциони одбор:
   ЗВЕЗДАН ЈОВИЋ, главни уредник
   ДРАГОМИР ЛАЗИЋ, одговорни уредник
   Б. Л. ЛАЗАРЕВИЋ
   РАДОМИР БАТУРАН
   МИЛЕНТИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ
   МИРЈАНА ДЕЛзАНИН   Књижевни клуб »Багдала«


   ИРО »БАГДАЛА«, Крушевац

   Тел 26-797
   Цена овог броја: 50.00 динара. Уплату слати
   H đ  жнро рачун: 61900-601-1759 (са назнаком:
   м •Синтезу«).
   РеАакцнja прима четвртком од 13 — 14 часова.
   Адреса »Синтезе«:  Крушевац,  Закићева 11.
   1   2   3   4   5   6