Дигиталне завичајне збирке НБК

Ваш онлајн фото албум

 
 

Home > Анзист карте > Девојка

Најновије фотографије - Девојка
anzist466.jpg
Er liebe mich303 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : Er liebi mich... - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm. - (K.Ph.WII 590)
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist399.jpg
Девојка307 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : Wiener werk, s.a. - 1 anzist karta: u boji, 13 х 8 cm. - (No 521)
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist427.jpg
Девојка310 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta:crno-bela, 14 х 9 cm

Анзист карте упућене Љубици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist437.jpg
Ob er kommt343 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : Ob er kommt / Edw.Cucuel. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm. - (Th.E.L.no 2)
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist387.jpg
Девојка375 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist389.jpg
Девојка364 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist393.jpg
Девојка295 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist397.jpg
Девојка325 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 13 х 8 cm
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist361.jpg
Девојка296 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n, s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm. - (No 15661)

Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist373.jpg
Кармен325 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : Carmen / V.Cotas. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm. - (Salon Intima 23)
Анзист карте упућене Љубици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist375.jpg
Девојка305 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: crno-belai, 14 х 9 cm
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
anzist377.jpg
Девојка322 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : France. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
Јул 17, 2006
79 фајлова на 7 страна(и) 2