Дигиталне завичајне збирке НБК

Ваш онлајн фото албум

 
 

Home > Панораме градова

Најновије фотографије - Панораме градова
pan9.jpg
910 гледања БАЊА Ковиљача [Сликовна грађа] : Купатило Краља Петра I. - Бања Кобиљача : Издање Петра Петровића, б.г. - 1 разгледница; црно-бела, 8 x 13 cm.
Наслов и поднаслов преузето са реверсне стране.
Фонд Историјског архива Крушевац
Дец 05, 2006
pan23.jpg
900 гледања FERRYVILLE [Slikovna građa] : Arsenal de Side - Abdallah / Direction des Constructions ND Photo. - S.l. : s.n., s.a. - 1 razglednica; crno-bela, 8 x 13 cm. - (185)

Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Дец 05, 2006
pan128.jpg
941 гледања VENEZIA [Slikovna građa] : Piazza S.Marco dal Palazzo Reale. - S.l. : s.n., s.a. - 1 razglednica; crno-bela, 13 x 8 cm.

Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Дец 05, 2006
pan56.jpg
1044 гледања БЕОГРАД у ноћи [Сликовна грађа] = Belgrade de nuit = Belgrade bei Nacht. - Београд : Љ.Палер, б.г. - 1 разгледница; црно-бела, 8 x 13 cm. - (94)
Наслов преузет са аверсне стр.
Фонд Историјског архива Крушевац
Дец 01, 2006
pan144.jpg
1044 гледања ZAGREB [Slikovna građa] : Pogled sa Strosmajerovog šetališta = Vue de la promenade du Strosmajer. - Zagreb : Jos. Čaklović, s.a. - 1 razglednica; u boji, 13 x 8 cm. - (91).
Naslov preuzeto sa aversne str. - Podnaslov preuzeto sa reversne str.
Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Дец 01, 2006
pan17.jpg
963 гледања MUNCHEN [Slikovna građa]. - Munchen : Emanner Kunstaks, Nachbild Erboten, 190? - 1 razglednica; u boji, 13 x 8 cm.

Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Дец 01, 2006
pan114.jpg
893 гледања ROMA [Slikovna građa]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 razglednica; crno-bela, 8 x 13 cm.

Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Нов 29, 2006
pan118.jpg
746 гледања BAYONNE [Slikovna građa] : Les Arenes. - Paris : Levy Fils, s.a. - 1 razglednica; u boji, 8 x 13 cm. - (96)

Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Нов 29, 2006
pan126.jpg
655 гледања BEAULIEN [Slikovna građa] : Les Villas ; La Petite Afrique Route de Nice a Monaco. - Bordeaux : Bloc Freres, s.a. - 1 razglednica; crno-bela, 8 x 13 cm. - (1713)

Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Нов 29, 2006
pan3.jpg
667 гледања CRKVA Sv. Nikole [Slikovna građa]. - Kotor : fot. Laforest, 1927. - 1 razglednica; crno-bela, 13 x 8 cm
Naslov i podnaslov preuzet sa aversne str.
Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Нов 29, 2006
pan4.jpg
661 гледања SAVINA [Slikovna građa] : kod Herceg Novog. - S.l. : s.n., s.a. - 1 razglednica; crno-bela, 13 x 8 cm
Naslov preuzet sa aversne str.
Fond Istorijskoga arhiva Kruševac
Нов 29, 2006
pan5.jpg
705 гледања МАНАСТИР Студеница [Сликовна грађа] : Иконостас / Срета Јаковљевић. - Краљево : Издање Срете Јаковљевића, б.г. - 1 разгледница; црно-бела, 13 x 8 cm.
Наслов преузет са аверсне стр.
Фонд Историјског архива Крушевац
Нов 29, 2006
40 фајлова на 4 страна(и) 1