Дигиталне завичајне збирке НБК

Ваш онлајн фото албум

 
 

Највише пута гледане
crkveks40.jpg
Црква свете Тројице Бела Вода311 гледања БЕЛА Вода [Сликовна грађа] : Детаљ каменог иконостаса из 1936.г. у цркви Свете тројице у Белој Води / В.Лазаревић. - Бела Бода : Туристичко друштво ''Кисељаја'', б.г. (б.м. : ''Стил'' Подвис)- 1 разгледница : у боји, 14 х 9 cm.
motivi25.jpg
Косовка девојка311 гледања КРУШЕВАЦ [Сликовна грађа] : Косовка девојка = Whefille de Kosovo aidante le heroš blesse = Madhen von Kosovo... - Prague : D.K & Co., s.a. - 1 razglednica ; u boji : 9 x 14 cm. - (S.226)
anzist236.jpg
Rudolf Valentino310 гледања АНЗИСТ карта [Сликовна грађа] : Rudolf Valentino. - Firenze : Ballerini & Fratini, s.a. - 1 razglednica : crno-bela, 9 х 14 cm
Anzist karte upućene porodici Katić, Đoganetić. - Fond Istorijskog arhiva Kruševac.
anzist466.jpg
Er liebe mich310 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : Er liebi mich... - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: u boji, 14 х 9 cm. - (K.Ph.WII 590)
Анзист карте упућене породици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
belavoda3.jpg
Мотив из Беле Воде310 гледања БЕЛА Вода [Сликовна грађа] : Мотив из Беле Воде / В.Лазаревић. - Бела Бода : Огранак Вукове задужбине, 1998. (Трстеник : ''Прид'' )- 1 разгледница : у боји, 14 х 9 cm.

Наслов: ''Мотив из Беле Воде'' преузето са реверсне стр.
pozksnbks152.jpg
310 гледања
ribarskabanjans24.jpg
РИБАРСКА БАЊА310 гледања РИБАРСКА Бања : [Сликовна грађа] : ''Поздрав из Рибарске Бање : Парк ; 1912. г.''. - Крушевац : Филателистичко друштво ''Крушевац'', 2005 (Београд : Публикум). - 1 разгледница : у боји, 10 х 15 цм. -(Филателистичко друштво ''Крушевац'' ; 121/2005)
Наслов: ''Поздрав из Рибарске Бање : Парк'' преузето са аверсне стране. - Поднаслов: ''Рибарска Бања, 1912. г.'' преузето са реверсне стране.
anzist199.jpg
309 гледања АНЗИСТ карта [Сликовна грађа]. - S.l. : s.n., s.a. - 1 razglednica : crno-bela, 9 х 14 cm
Fond Istorijskog arhiva Kruševac.
anzist353.jpg
Ањушка309 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : Alenouchka / V.M.Vasnetzoff. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: crno-bela, 14 х 9 cm.
Анзист карте упућене породици Ђоганетић, Катић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
anzist58.jpg
Девојка309 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа] : France. - S.l. : s.n., s.a. - 1 anzist karta: crno-bela, 14 х 9 cm
Анзист карте упућене породици Катић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
avioks27.jpg
Авио снимак Крушевца309 гледања АВИО снимак Крушевца [Сликовна грађа] : Околина меморијалног комплекса Слободиште (приватне куће) / Мирољуб Буцек. - Крушевац : Мирољуб Буцек, 1986. - 1 фотографија : црно-бела, 12,5 х 17, 5 цм.

Фонд Историјског архива Крушевац
anzist212.jpg
Девојка308 гледања ДЕВОЈКА: [Сликовна грађа]. - Б.м. : б.и., б.г. - 1 анзист карта : у боји, 9 х 14 cm
Анзист карте упућене Љубици Ђоганетић Крушевац
Фонд Историјског архива Крушевац
779 фајлова на 65 страна(и) 62