Digitalizacija u Biblioteci Kruševac

Digitalna Narodna biblioteka Kruševac  je internet kolekcija digitalizovane kulturne baštine Kruševca i okoline iz fonda Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Kruševac – izbor iz najznačajnijih dela iz Zavičajne zbirke prenetih u digitalni oblik. Digitalizovana građa iz kruševačke Zavičajne zbirke predstavlja javno nacionalno dobro.

Bogate digitalne zbirke Narodne biblioteke Kruševac omogućavaju da se najvrednije publikacije na jedan nov način zaštite, učine dostupnim korisnicima u digitalnom formatu i sačuvaju za buduće generacije.
Digitalna NBKŠ izgrađena je u skladu sa principima otvorenog pristupa znanju i informacijama.

Digitalna biblioteka razvijena je unutar institucije samostalno i sopstvenim sredstvima. Zbirke su on-line dostupne od 2006. godine na sajtu Biblioteke.

Celokupan objavljeni materijal slobodno je dostupan za preuzimanje u nekomercijalne svrhe u skladu sa načelom jednake dostupnosti informacija za sve građane, samo Vas molimo da navedete izvor Digitalna Narodna biblioteka Kruševac, dostupna na www.nbks.org.rs.

Digitalizacija dela kolekcija urađena je kroz projeke koje sufinansira Ministarstvo kulture RS.