Добривоје Гер. Поповић (1875-1935) – лекар, јавни радник, министар