Izložba „Srpske rukopisne knjige iz Odeljenja rukopisa  Ruske državne biblioteke“

Izložba „Srpske rukopisne knjige iz Odeljenja rukopisa  Ruske državne biblioteke“

18. septembar, u 13 sati u saradnji sa Fondacijom Andrej Prvozvani iz Moskve, otvaranje foto izložbe „Srpske rukopisne knjige iz Odeljenja rukopisa  Ruske državne biblioteke“ u e-čitaonici na trećem spratu. Izložba je tokom juna bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije.

Sledeći tekst je izvor: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/kultura/2759908/otvorena-izlozba-srpske-rukopisne-knjige-iz-odeljenja-ruske-biblioteke.html

Fotoizložbom predstavljen je deo bogatog rukopisnog fonda Ruske državne biblioteke, od posebnog značaja za istoriju srpske pismenosti.

Autorka izložbe je glavni paleograf Ruske državne biblioteke dr Marina Semjonovna Krutova. Ruska državna biblioteka čuva više od 680.000 jedinica rukopisa od 11. do 21. veka na svim slovenskim jezicima, a poseban značaj imaju spomenici pisani ćirilicom. Predstavljeni su jedinstveni spomenici srpske pismenosti, rukopisne knjige i arhivska građa iz perioda od 14. do 19. veka, pisani srpskom redakcijom crkvenoslovenskog jezika, zatim na ruskoslovenskom jeziku, srpskom i ruskom narodnom jeziku.

Posebnu pažnju privlači znamenita Raška krmčija, zbornik crkvenih pravila i državnih zakona, pisana na pergamentu 1305. godine u Rasu, za manastir Hilandar.

Žitije Svetog Save bilo je dobro poznato u Rusiji gde se on naročito poštovao, o čemu svedoči veliki broj prepisa sačuvanih do naših dana. Na izložbi je predstavljen jedan od prepisa iz 17. veka. U svim slovenskim zemljama, posebno se poštovao svetitelj Nikola Mirlikijski, a u Ruskoj državnoj biblioteci se nalazi čuveni spomenik slovenske pismenosti sačinjen u skriptorijumu Kremlja, koji sadrži više od 430 minijatura, a među njima su i 34 minijature sa predstavama Stefana Dečanskog i članova njegove porodice.

Na izložbi je prepis Darovne povelje kneza Lazara manastiru Ravanica iz 1381. koju je načinio Vuk Stefanović Karadžić, kao i delovi knjige o hodočašću u Jerusalim i na Svetu Goru jeromonaha Jeronima.

Izložba se realizuje sa fondacijom Andrej Prvozvani je da ukaže na kulturno-istorijsku osnovu jedinstva bratskih slovenskih naroda i na njen, ne samo nacionalni, nego i svetski značaj.