OBELEŽAVANJE DANA PISMENOSTI

OBELEŽAVANJE DANA PISMENOSTI

Povodom 8. septembra dana pismenosti Narodna biblioteka Kruševac organizuje sledeće aktivnosti:

  1. septembar, petak od 13 do 15 sati promotivne aktivnosti na trgu ispred Doma sindikata
  2. septembar, subota, odlazak najuspešnijih čitalaca Tražimo najbolje čitalačko odeljenje za školsku 2016/2017. godinu na izlet u Svilajnac i poseta manastiru Manasiji
  3. septembar, u 13 sati u saradnji sa Fondacijom Andrej Prvozvani iz Sankt Peterburga otvaranje fotoizložbe „Srpske rukopisne knjige iz Odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke“.

Foto izložbom predstavljen je deo bogatog rukopisnog fonda Ruske državne biblioteke, od posebnog značaja za istoriju srpske pismenosti.