POSETA ČLANOVA UDRUŽENJA NASLEDNIKA ŠKOTSKIH BOLNIČARKI BIBLIOTECI

POSETA ČLANOVA UDRUŽENJA NASLEDNIKA ŠKOTSKIH BOLNIČARKI BIBLIOTECI

U utorak, 19. septembra 2017. godine u holu Narodne biblioteke Kruševac ponovo je postavljena izložba „Ovde je nekada bila…“. Izložba je prvi put postavljena 2015. godine u novembru, kada je bila 100-godišnjica Škotske ženske bolnice u Kruševcu.  Škotska ženska bolnica, predvođena doktorkom Elsi Inglis, bila je u Kruševcu od novembra 1915. godine do februara 1916. godine.

Razlog za ponovno postavljanje izložbe bila je poseta Kruševcu, rođaka, članova organizacije „Udružnje naslednika škotskih bolničarki“. Ove jeseni, grupa od 16 Škotlanđana, obišla je gradove, kojim se se kretale škotske humanitarke davne 1915-1916. godine.

Škotlanđani su primljeni u Gradskoj upravi, obišli su zgradu Narodnog univerziteta, na kojoj je 1991. godine postavljena spomen ploča, pogledali su izložbu u Biblioteci.        U Narodnom muzeju Kruševac priređen je program. Društvo za srpski jezik – podružnica Kruševac organizovalo je i pisanje radova na ovu temu. Pročitani su najbolji radovi na srpskom i na engleskom jeziku.

Sa gostima je bio i Nenad Vuković, sin dr Žarka Vukovića (1930-2009), autora knjige „Savezničke medicinske misije u Srbiji 1915.“, koji je doprineo da se javnost upozna sa detaljima rada Škotske ženske bolnice u Srbiji i da se njihov rad  i imena ne zaborave.