POSETA INSTITUCIJAMA EVROPSKE UNIJE U BRISELU ZA ZAPOSLENE U BIBLIOTEKAMA U SRBIJI

POSETA INSTITUCIJAMA EVROPSKE UNIJE U BRISELU ZA ZAPOSLENE U BIBLIOTEKAMA U SRBIJI

 

 

POSETA INSTITUCIJAMA EVROPSKE UNIJE U BRISELU
ZA ZAPOSLENE U BIBLIOTEKAMA U SRBIJI
(članice EUTEKA bibliotečke mreže)

EUTEKA je mreža 48 javnih biblioteka širom Srbije koje svojim posetiocima nude publikacije i informacije o Evropskoj uniji. Ovu inicijativu su zajedno inicirale Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i Narodna biblioteka Srbije potpisivanjem Memoranduma o razumevanju 2014. godine, a ovom partnerstvu se 2015. godine priključila i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
Za zaposlene koji se neposredno bave ovim aktivnostima organizovana je druga studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu od 12. do 15. juna 2018. godine. „Cilj ove posete bio je unapređenje znanja o načinu funkcionisanja Evropske unije i njenih institucija, kao i upoznavanje načina rada biblioteka u Evropi i povezivanje sa kolegama iz ovih biblioteka.“
Ove godine je za studijsko putovanje apliciralo 32 bibliotekara iz 27 javnih biblioteka. Organizator studijske posete (Delegacija Evropske unije u Srbiji) snosio je finansijske troškove puta, a saradnici Beogradske otvorene škole (Vladimir Pavlović, Aleksandra Zdravković i prevodilac Jelena Gerzina),, doprineli su uspešnoj realizaciji studijskog boravka.

 

Među 12 učesnika ovogodišnjeg studijskog putovanja u Brisel bio je i predstavnik Narodne biblioteke Kruševac.
Bibliotekari su u Briselu posetili institucije Evropske unije – Evropski parlament, Evropsku komisiju, i njihove biblioteke i e-centre: Centralnu biblioteku Saveta Evrope, Generalni direktorat za usluge parlamentarnog istraživanja, Biblioteku i istraživački centar Evropske komisije.
Učesnici studijskog putovanja prisustvovali su brojnim prezentacijama i imali direktan kontakt sa zaposlenima u navedenim institucijama.
Delatnost i ulogu ovih institucija predstavili su : Taavi Saavaraki (Library and e- Resources Centre European Commission), Piero Luigi Fratini (EACEA – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission), Dominique Byron (Central Library of the General Secretariat Council, Council of the EU), Bo Sorensen (European Commission Library and e-Resources)…
Na ovaj način upoznali su se sa fondovima ovih biblioteka koji su i u štampanom formatu i u elektronskom obliku. Korisnici ovih fondova su uglavnom zaposleni u institucijama Evropske unije, poslanici Evropskog parlamenta, istraživači i studenti.
U briselskoj javnoj biblioteci Muntpunt (Muntpunt), Patrick Vanhoucke i Eefje Vloeberghs prezentovali su rad ove biblioteke i projekte u kojima učestvuju, kao i aktivnosti na promociji knjige i čitanja. Tokom boravka bibliotekari su imali susret i sa učesnicama projekta Javne biblioteke 2020, (Public Libraries 2020 Programme) Ilona Kish, u njihovom prostoru, tj. mestu gde se razvijaju nove ideje za javne biblioteke i koji sam deluje inspirativno.
Među posećenim bibliotekama je i Kraljevska biblioteka Belgije (Royal Library of Belgium) u okviru koje posetioci imaju priliku da obiđu i muzej knjige.
„Studijsko putovanje u Brisel bila je odlična prilika za dodatno stručno usavršavanje bibliotekara, bolji uvid u rad evropskih institucija kulture, umrežavanje sa kolegama, širenje znanja i ideja. Uvid u način funkcionisanja briselskih biblioteka, njihovi knjižni fondovi, izvori, arhive i usluge koje pružaju korisnicima bibliotekarima je bio inspirativan i sigurno će pozitivno uticati na kvalitet rada biblioteka u Srbiji, a možda i stvoriti priliku za saradnju sa partnerima iz Evropske unije.“
Učešćem u ovakvom studijskom putovanju Narodna biblioteka Kruševac dobila je priliku i podsticaj da osmisli i realizuju aktivnosti koje će približiti Evropu i evropske institucije građanima.