Savremena biblioteka

ISTORIJAT ČASOPISA

Narodna biblioteka Kruševac je tehnikom šapirografa 1978. godine započela sa izdavanjem „Biltena Zajednice biblioteka opštine Kruševac“ .
„Bilten“ 1983. prerasta u „Godišnjak NBK“ u kome sarađuju autori sa čitavog prostora ondašnje SFRJ – od Makedonije do Slovenije. Od 1986-1989. časopis izlazi pod današnjim nazivom – Savremena biblioteka.
U periodu 1990-2001. časopis se ne objavljuje a od 2002. redovno izlazi, i to jednom godišnje.

 

ČASOPIS DANAS – PREGLED PO RUBRIKAMA

I Savremeni tokovi

Bavi se fenomenima modernog bibliotekarstva; različitim aktuelnim pitanjima bibliotečke teorije i prakse; daju se portreti svetskih biblioteka i donose izveštaji sa najznačajnijih skupova, u zemlji i svetu.
Neki prilozi i teme imali su ekskluzivitet novine u domaćoj stručnoj periodici (iz oblasti intelektualnih sloboda, na primer)
Autori priloga i saradnici su stručnjaci iz najznačajnijih bibliotečkih udruženja i institucija, u zemlji i svetu: IFLA, ALA, BDS, NBS, BMS, BGB, UB, kao i javnih biblioteka širom zemlje i regiona.

 

II Kroz naše biblioteke

Rubrika posvećena zanimljivim programima i različitim aktivnostima u bibliotekama širom zemlje; u rubrici se predstavljaju i srpske biblioteke iz zemalja regiona.
U njoj sarađuju autori iz zemlje i zemalja u okruženju.
Primeri:
Središnja biblioteka Srba u Hrvatskoj, Prva srpska bibl. u Sloveniji, Biblioteka Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu, Dučićev legat u trebinjskoj biblioteci, Narodna biblioteka Gračanica, Biblioteka Narodne skupštine RS, Agrolib – sajt za poljoprivrednike jagodinske biblioteke, Rad referalnog centra BMS…

 

III Zavičajna mreža

Prilozi o značajnim dešavanjima, programima i projektima, pre svega u matičnoj, ali i u opštinskim narodnim, školskim, specijalnim, crkvenim i privatnim bibliotekama sa teritorije Okruga.
Autori: uglavnom bibliotekari NBK, ali i iz drugih biblioteka Okruga.

 

IV Novi naslovi / Izdavaštvo biblioteka

U rubrici se daju prikazi značajnijih domaćih i stranih publikacija iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti i pregledi izdavačke produkcije pojedinih biblioteka (kragujevačke, čačanske, kraljevačke, BMS, kikindske…) i društava (BDS, ZMBS).

 

V Kalimahovi nastavljači (bibliotekari stvaraoci)

U rubrici se daju portreti bibliotekara koji se pored uže struke bave i pisanjem, prevođenjem, naučnim radom. Po pravilu, oni su i dobitnici nekih od najznačajnijih književnih nagrada ili nagrada iz oblasti bibliotečke delatnosti – “Stojan Novaković” i “Đuro Daničić”
– U poslednjoj deceniji naši Kalimasi bili su: Goran Trailović, Veroljub Vukašinović, Radivoj Stokanov, Saša Madacki, Dragan Jovanović Danilov, Saša Jelenković, Dejan Vukićević, Miro Vuksanović, Dobrilo Aranitović, Vesna Injac-Malbaša, Gordana Đilas, Stela Filipi-Matutinović, Dubravka Simović, Momčilo Spasojević…

 

VI Prilozi istoriji kulture grada

Rubrika koja je postojala dugi niz godina i bila posvećena zavičajnoj kulturnoj baštini, u kojoj neki artefakti imaju i karakter nacionalne kulturne vrednosti, zatim godišnjicama pisaca, slikara i drugih zavičajnih stvaralaca, te jubilejima institucija, časopisa i istorijskih ličnosti. Autori su bili kulturni poslenici iz različitih kulturnih ustanova Kruševca i okoline, prijatelji i saradnici Biblioteke.
Teme su bile: Carica Milica, Lazarica, Jelena Balšić, Kruševačko pozorište, Spomenik kosovskim junacima, Časopis i IK “Bagdala”, moravska rozeta i druge.

 

STRUČNI DOMETI ČASOPISA I UREDNIČKE AMBICIJE

Časopis nastaje u maloj “laboratoriji” i sa uvek skromnim i neizvesnim sredstvima. Ipak, ima ambiciju:

  • da bude prilježan letopisac razvoja bibliotečko-informacione delatnosti u kući u kojoj nastaje, ali i u čitavom Okrugu
  • da lokalnoj stručnoj zajednici predoči najaktuelnija kretanja u struci u zemlji i svetu i inspiriše je za unapređenje delatnosti
  • da afirmiše zavičajnu kulturu i dậ sopstveni doprinos njenom razvoju
  • da kruševačku biblioteku i bibliotekarstvo Okruga učini vidljivijim u široj stručnoj zajednici
  • da doprinese ukupnoj stručnoj razmeni i profesionalnoj komunikaciji u zemlji.

 

REDAKCIJA ČASOPISA

  • Milica Stevanović, urednik
  • Ljubica Petković
  • Sonja Veljković
  • mr Snežana Nenezić
  • Ivana Milutinović