Изборник Затворити

Документа

2024.

Програм 2024.


2023.

Извештај о раду 2023.

Финансијски извештај: табела, текст

Образац 1

Одлука УО

Приходи и расходи

Програм Библиотеке – дешавања 2023.

Рекапитулација


2019.

Финансијски план за 2019. годину

Ребаланс за 2019. годину


2018.

План јавних набавки за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Завршни рачун за 2018. годину – образац 1, образац 2, образац 3, образац 4, образац 5


2017.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2017/3

Konkursna dokumentacija za JNMV za 2017/3

Poziv za podnosenje ponude za JNMV za 2017/3


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2017/2

Konkursna dokumentacija za JNMV za 2017/2

Poziv za podnosenje ponude za JNMV za 2017/2


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2017/1

Konkursna dokumentacija za JNMV za 2017/1

Poziv za podnosenje ponude za JNMV za 2017/1


Izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu


2016.

Завршни рачун за 2016. годину – образац 1, образац 2, образац 3, образац 4, образац 5


Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2016/11

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2016/11

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2016/11


Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2016/10

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2016/10

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2016/10


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2016/9

Konkursna dokumentacija za nabavku za 2016/9

Poziv za podnosenje ponude za nabavku za 2016/9


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2016/8

Konkursna dokumentacija za nabavku za 2016/8

Poziv za podnosenje ponude za nabavku za 2016/8


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2016/7

Konkursna dokumentacija za nabavku za 2016/7

Poziv za podnosenje ponude za nabavku za 2016/7


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2016/6

Konkursna dokumentacija za nabavku za 2016/6

Poziv za podnosenje ponude za nabavku za 2016/6


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2016/5

Konkursna dokumentacija za nabavku za 2016/5

Poziv za podnosenje ponude za nabavku za 2016/5


Odluka o dodeli ugovora za nabavku za 2016/4

Konkursna dokumentacija za nabavku za 2016/4

Poziv za podnosenje ponude za nabavku 2016/4


Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2016/3

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2016/3

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2016/3


Odluka o dodeli ugovora za adaptaciju za 2016/2

Konkursna dokumentacija za adaptaciju za 2016/2

Poziv za podnosenje ponude za adaptaciju za 2016/2


Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2016/1

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2016/1

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2016/1

Plan javnih nabavki za 2016. godinu


2015.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2015/4

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2015/4

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2015/4


Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2015/3

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2015/3

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2015/3


Odluka o dodeli ugovora za adaptaciju za 2015/2

Konkursna dokumentacija za adaptaciju za 2015/2

Poziv za podnosenje ponude za adaptaciju za 2015/2


Odluka o dodeli ugovora za nabavku knjiga za 2015/1

Konkursna dokumentacija za nabavku knjiga za 2015/1

Poziv za podnosenje ponude za nabavku knjiga za 2015/1


2014.

Finansijski plan za 2014. godinu


2013.

Plan nabavki za 2013. godinu

Koeficijenti radnika 2013.

Završni račun za 2013. godinu


2012.

Завршни рачун за 2012. годину


Измене и допуне Правилника о набавкама

Правилник о набавкама