Изборник Затворити

Запослени

1. Мр СНЕЖАНА НЕНЕЗИЋ Дипломирани библиотекар саветник  Директор direktor@nbks.org.rs
2. СОЊА ВЕЉКОВИЋ Виши дипломирани библиотекар Организација културних манифестација за децу и младе
Кутак за младе
bibliotekarikrusevac@gmail.com
3. МИЛИЦА СТЕВАНОВИЋ Библиотекар саветник Одељење за развој и унапређење библиотечко-информационе делатности –
Матична служба
milica@nbks.org.rs
4. Мр ДРАГАНА ИСАИЛОВИЋ Дипломирани библиотекар Позајмно одељење за одрасле са посебном целином књижевне критике dragana@nbks.org.rs
5. ИВАНА МИЛУТИНОВИЋ Дипломирани
библиотекар-информатичар
Служба планирањам набавке и обраде
библиотечко-информационе грађе и извора
 ivana.milutinovic@nbks.org.rs
6. ИВАНА СТЕФАНОВИЋ Дипломирани
библиотекар-информатичар
Читаоница са стручном књигом ivana.stefanovic@nbks.org.rs
7. ЈЕЛЕНА ПЕРОВИЋ Дипломирани библиотекар Читаоница са стручном књигом bibliotekarikrusevac@gmail.com
8. ДАНИЈЕЛА НИКОЛИЋ Дипл. ецц Руководилац финансијско-рачуноводствених послова bibliotekarikrusevac@gmail.com
9. НАТАША ПЕТРОВИЋ Виши књижничар Дечје одељење са Интернет центром bibliotekarikrusevac@gmail.com
10. ВЕСНА ВЕСКОВИЋ Самостални правни сарадник Правни послови bibliotekarikrusevac@gmail.com
11. СЛАВЕНКА АРСИЋ – ПОПОВИЋ Самостални књижничар Периодика са Е-читаоницом bibliotekarikrusevac@gmail.com
12. МИРЈАНА БАУК Књижничар Позајмно одељење за одрасле bibliotekarikrusevac@gmail.com
13. БРАНИСЛАВА ПЕТРОВИЋ Књижничар Позајмно одељење за одрасле bibliotekarikrusevac@gmail.com
14. СУЗАНА ОСТОЈИЋ Књижничар Кутак за младе bibliotekarikrusevac@gmail.com
15. БИЉАНА ВРАЊАНАЦ Књиговезац – књижничар Књиговезница bibliotekarikrusevac@gmail.com
16. МАРКО ГАЈИЋ Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник Рачуноводство bibliotekarikrusevac@gmail.com
17. ДЕЈАН РАДОЈЕВИЋ Дипломирани библиотекар Дечје одељење са Интернет центром bibliotekarikrusevac@gmail.com
18. ТАМАРА БАБИЋ Виши књижничар Позајмно одељење за одрасле bibliotekarikrusevac@gmail.com
19. АЦА РАЈКОВИЋ Књижничар Позајмно одељење за одрасле bibliotekarikrusevac@gmail.com
20. ИРЕНА ИЛИЋ Виши књижничар Ћитаоница са стручном књигом bibliotekarikrusevac@gmail.com
21. ЈОВАН ЋИРКОВИЋ Дипломирани библиотекар Дечије одељење са Интернет центром bibliotekarikrusevac@gmail.com
22. ЈАСМИНА ИВАНОВИЋ Хигијеничар bibliotekarikrusevac@gmail.com