Изборник Затворити

Одељења и службе

ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

● Дечје одељење „Вук Караџић“ смештено је на међуспрату зграде Пословног центра. С опремом живих боја, обиљем играчака, дечјих цртежа и рукотворина, постера и украсног биља, простор Дечјег одељења пружа занимљив и привлачан амбијент за читање и забаву најмлађим корисницима Библиотеке.
● Фонд Дечјег одељења броји око 52000 јединица и чине га, уз богату референсну збирку (енциклопедије, речници, атласи, лексикони), сликовнице за децу предшколског узраста и књиге за ученике основних школа – школске лектире и широк избор необавезне белетристике. У фонду се налазе и сликовнице на енглеском језику, као и дечји и омладински листови и часописи.
● У оквиру одељења налази се Дечји електронски кутак са 4 радне станице (умрежени рачунари класе Пентиум ИВ) с целодневним приступом Интернету, скенер и колор-штампач, звучни систем и видео-пројектор с платном за пројекцију.
● Чланови су деца предшколског и основношколског узраста а повремено и студенти учитељских факултета, васпитачи и наставно особље основних школа.
У циљу укључивања што већег броја деце у чланство Библиотеке, НБК сваке године спроводи акцију бесплатног уписа ђака првака са територије Општине. Бесплатним уписом обухваћене су и бројне категорије угрожене деце: ромске популације, ученика СОШО „Веселин Николић“, малишана из Дома за децу без родитељског старања „Јефимија“, чланова Клуба за дневни боравак деце с посебним потребама „Дуга“, чланова Удружења дистрофичара, Удружења оболелих од мултипле склерозе и Друштва за борбу против дијабетеса, деце која имају избеглички и статус расељених лица, као и деце бораца страдалих у ратовима од 1990. године.

ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ (БЕЛЕТРИСТИКА И КЊИЖЕВНА КРИТИКА) СА ЧИТАОНИЦОМ ЗА ДНЕВНУ ШТАМПУ

● Позајмно одељење за одрасле читаоце пружа услуге корисницима старијим од 14 година.
● Фонд одељења чини око 85.000 публикација – домаће и стране белетристике. На одељењу се налази и фонд стране књиге – на енглеском, руском и француском језику.
● Фонд је смештен по УДК принципу а читаоцима је омогућен слободан приступ.
● На овом одељењу се води картотека чланства и врши упис нових чланова у Библиотеку.

● У оквиру одељења налази се и фонд књижевне критике, лингвистике и теорије књижевности. Литература из ове области се не може износити из Библиотеке, већ се користи у читаоничком простору одељења. Захваљујући таквом начину заштите и сталном богаћењу, фонд је драгоцен и незаобилазан извор грађе за израду стручних радова из области језика и књижевности.

●У простору овог одељења омогућено је и читање дневне штампе и стране периодике. Од домаћих наслова читаоцима су на располагању: Политика, Вечерње новости, Данас и Време а од страних: Парис Матцх, Фемме Ацтуелле, Деутцхланд и др.

● Корисницима су на располагању 3 рачунара са оперативним Wиндоwс системом, МЦ Оффице 2003 (Wорд, Еxцел, Поwер Поинт…) и приступом Интернету (претрага садржаја и е-комуникације: е-маил и цхат). Услов за бесплатно коришћење Интернета је чланство у Библиотеци. Због великог интересовања, употреба Интернета је ограничена на сат времена дневно.

ЧИТАОНИЦА СА ПОЗАЈМНИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА ОДРАСЛЕ (СТРУЧНА КЊИГА)

● Књижни фонд овог одељења чини богата референсна збирка и стручне књиге из свих области људског знања: од филозофије, психологије, социологије, права, природних наука, технике, пољопривреде и медицине, до информатике, уметности, спорта, географије и историје… Фонд броји око 40000 књига, размештен је по УДК систему и у слободном је приступу читаоцима.
● Речници, енциклопедије, лексикони, ређа и вреднија издања се не износе ван Библиотеке, већ се користе у читаоничком простору одељења.
● Одељење пружа услуге издавања и препоруке књига, али и специјализоване услуге корисницима различитих профила. Менторски рад и стручна помоћ при изради матурских, семинарских, дипломских, неретко и магистарских радова и докторских дисертација, дугогодишња је пракса на овом одељењу. Поред библиотекара, помоћ читаоцима у сналажењу с литературом пружају он-лајн каталог у Кобис ситему и лисни каталози: алфабетски, стручни, предметни и каталог на наслов.
● На овом одељењу читаоцима је на располагању једна радна станица с бесплатним приступом Интернету.
● Читаонички простор, са 40 читалачких места, могу користити и студенти – чланови Библиотеке, који припремају испите и доносе сопствену литературу.
● Због недостатка наменског простора, Читаоница је често и место културних дешавања у организацији Библиотеке. Ту се одржавају промоције, предавања, округли столови, трибине…

ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ

● Завичајно одељење основано је 1973. године с циљем да прикупља сву грађу (књижну и некњижну) која говори о крушевачком крају, дела аутора рођених на овом подручју (без обзира где су објављена) и све публикације које су издате у Крушевцу и околини.
● Данас фонд Завичајног одељења чини око 6300 књига, 103 наслова новина, 57 наслова часописа и мноштво службених документационих материјала, каталога, туристичких водича, фотографија, разгледница, плаката, позивница, рукописне и звучне грађе, прес клипинг и др.
● Као водич кроз фонд Одељења служе бројни каталози: ауторски, стручни, предметни, каталог на наслов, те каталози дезидерата, микрофилмова и микрофиша, хронолошки, каталог псеудонима и каталог рукописа…
● Књижни фонд је сређен по принципу нумерус цурренс а користи се само у просторијама Библиотеке  у читаоници самог одељења која располаже са 10 читалачких места.
● Године 2003. на одељењу је покренут пројекат дигитализације некњижне завичајне грађе, пионирски подухват у том домену у унутрашњости Србије. Дигитализована збирка разгледница, анзист карти, каталога и плаката најпосећенија је страница овог сајта.

ОДЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ

● Одељење периодике прикупља, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација који садржи 158 наслова часописа и 5 наслова новина, из свих области људског старалаштва. Данас се комплетира, стручно и предметно обрађује 25 наслова часописа, међу којима су Трећи програм, Даница, Психологија данас, Службени лист, Фолклор, Астрономија, ПЦ Микро, ПЦ Пресс, Нови звук, Градац, Детињство, Књижевност, Национална географија…
● Одељење води аналитичку евиденцију часописа, инвентар серијских публикација и узорно израђује предметни каталог – најдрагоценији информациони инструмент за ову врсту грађе.
● Серијске публикације се користе само у читаоници Библиотеке. О могућности копирања (у фотокопирници Библиотеке) одлучује надлежни библиотекар према критеријуму старости и физичког стања тражене публикације.

СЛУЖБА НАБАВКЕ И ОБРАДЕ

● У циљу адекватног и континуираног попуњавања фондова Библиотеке, Служба прати издавачку продукцију, опште стање постојећег фонда и потребе корисника. Набавка се остварује куповином (најзаступљенији вид набавке), поклоном (који се селекционише према актуелности грађе и физичком стању јединице) и разменом.
● Служба се бави инвентарисањем грађе (у главној, улазној књизи инвентара и у посебним књигама за свако одељење и огранке), техничком и стручном обрадом. Јединице се обрађују у Кобис систему, а до уноса целокупног фонда, који се врши ретроактивно, израђују се и одржавају лисни каталози: алфабетски, стручни и каталог на наслов.

МАТИЧНА СЛУЖБА

● Одељење за развој библиотечке делатности Народне библиотеке Крушевац, као матичне библиотеке за територију Расинског округа, стара се о развоју и унапређењу рада 67 регистрованих библиотека – јавних, школских, специјалних и библиотека општег типа у установама и предузећима. Одељење се, по потреби, ангажује и на стручном уређењу библиотека које не спадају у домен њене матичности: црквених и високошколских библиотека у граду.

● Увид у стање библиотека врши се путем надзора над стручним радом, анкетним прикупљањем података о библиотечком пословању – републички програмски пакет МБС (Мрежа библиотека Србије) и вођењем евиденције о делатностима библиотека, стручних активности и усавршавања библиотечког кадра.

● Унапређење квалитета рада у библиотекама врши се инструктивно-саветодавним радом и пружањем стручне помоћи, како на терену, тако и у самој Библиотеци.
● У циљу праћења токова у библиотечкој делатности и обавештавања библиотечких радника о њима, на одељењу се прикупљају стручне публикације – књиге и часописи и редовно прате електронски извори информација. Кроз разне активности овог одељења, Библиотека одржава и унапређује професионалне контакте у земљи и свету.

КЊИГОВЕЗНИЦА

● У књиговезници се врши заштита библиотечке грађе – повезују књиге у брошираном издању, врши репарација оштећених делова књига и кориче комплети годишта серијских публикација.
● У књиговезници је смештен и фотокопир апарат који је на услузи корисницима – за копирање материјала чије изношење из Библиотеке није дозвољено.