Изборник Затворити

ПО ЊИМА СЕ НИШТА НЕЋЕ ЗВАТИ

no title has been provided for this book
Необичним насловом за који је инспирација била песма групе „Бјело дугме“ „Пристао сам бићу све што хоће“  књига Ивана Јанковића  „ По њима се ништа неће звати“  говори  о споредним личностима у историји нашег друштва, које су макар и у најмањој мери допринели његовом развоју. Аутор  је истраживао живот обичних људи у Србији  током 19. века, сакупљјући податке по архивима. У оквиру групних и индивидуалних биографија Јанковић је писао о епизодистима – споредним личностима о…

Да би се избегла забуна, за људе који чисте димњаке коришћени су називи „оџакчар“, „оџакар“, „оџакџија“ и, све чешће,“оџачар“. Како је бледело сећање на димничаре – порезнике, тако је у просветним круговима јачао отпор према називима изведеним  из турске речи „оџак“, као турцизмима. На то је скренута пажња још 1845),  у једном чланку „О чистоти и правилности језика србскога“ (Лазић, 1845), а просветне власти су 1891. године заузеле чврст став да не треба говорити „оџачар“ него „димњачар“. (Коњевић, 1891:419). „Димњачар“  је постепено еволуирао у „димничара“, што је данашњи  званични назив , мада се „оџачар“  одржао сасвим равноправно у свакидашњем говору. Што се тиче Хајнеа, он је себе звао оџакчијом и оџакармајстором, али и оџачарем, а у матичним књигама београдске Цркве Криса Краља, вођеним на латинском, његово занимање је : spacicaminarius magister (оџачарски мајстор).

Оставите одговор