Изборник Затворити

ЧУЛНИ РУБОВИ СНА Алманах поводом 30 година уметничког рада Дејана Богојевића

no title has been provided for this book
Дејан Богојевић (1971) је свестрани уметник: књижевник, антологичар, уредник часописа пише романе,приповетке,  драме, хаику поезију есеје, црта стрипове, илустрације, ствара визуелну поезију, дизајн и мејл – арт. Богојевић је стваралац неконвенционалног уметничког става и кондензоване уметничке форме.Његова поезија је препуна песничких слика које он магично комбинује. Врло упечатљиво приказује емотивна стања и превирања у самом песничком субјекту. У свом песничком изразу сагледава микросвет у односу на непрегледну стварност, приказујући расцеп са светом свестан његове суровости…

Коментар изложене грађе зачињен је хумором. Поигравамо се асоцијацијама, јер се творац ненаписаних стихова, од самог почетка, игра појмовима и симболима, лексиком и формом,што је и досад учинио, углавном спретно и ефектно. Користи не само актуелне теоријске концепте и рецепте, већ се кадгод, лати и бивших, непотрошених образаца. Реално је закључити да му нису мрски представници старијих школа, рецимо надреалисти, и у томе тражити кључ бројних песничких слика…