Изборник Затворити

FEMINA ANTICA BALCANICA

no title has been provided for this book
Бављење феноменом жене у нашој науци почиње тек крајем 20. века. Углавном се радило о женама из владарских породица које су интригирале јавност и остале запамћене по свом деловању у тадашњем друштву.У књизи Јелене Анђелковић Грашар „Фемина Антика Балканика“ жена је посматрана из угла визуелне културе са простора Србије и централног Балкана. Ауторка се бави женом у њеним јавним, социјалним, религиозним, приватним улогама, у оквиру публиковања збирки, појединачних предмета, уметничких техника или одређених налазишта са…

Жена, мајка, царица

Ова популарна, прерађена крилатица означава везу између разнородних женских улога које се намећу као закључак ове студије. Узета као водиља у популарном смислу, за циљ има да укаже на различите врсте веза и узора међу женама различитих друштвених и културних слојева. У оваквој врсти приступа могуће је сагледати моделе женског приказивања, а на основу тога и бивствовања у касноантичком друштву.