Изборник Затворити

ИЗГРАДЊА КИНЕСКОГ ЗИДА

no title has been provided for this book
  Познати писац препознатљив по мистицизму, бруталности и отуђењу људи у савременом свету које приказује у својим делима. Његово стваралаштво извире из његових болести, унутрашњих рана,  неслагања са овешталошћу живота са којом се свакодневно сусрећемо. Кафкине приче, права књижевна дела,  плене и данас читалачку публику као и некада. У овом избору приповедака под називом „Изградња Кинеског зида“, са поднасловом  Изабране приче и фрагменти 1904 – 1918, необјављено за пишчевог живота, приказано је право приповедачко богатство.…

 

Деца су имала тајну. У најмрачнијем таванском крилу, усред старудије гомилане током целог једног века, где нико од одраслих није више могао да се снађе, адвокатов син, Ханс открио је страног човека. Овај седео на неком ковчегу који је, прислоњен уза зид, лежао по дужини. Кад је приметио Ханса, на лицу му се не појави ни страх ни чуђење, већ само безвољност, и на Хансов поглед одврати јасним очима.