Изборник Затворити

КЊИГОМ ПРОТИВ КРИЗЕ И БЛАГОРОДНА ПОСРТАЊА

no title has been provided for this book
    Зашто Србија касни у економском развоју у односу на друге земље које су биле у социјалистичком режиму. У трећем делу Економског трокњижја Јован Душанић,редовни професор универзитета у пензији, анализира економску ситуацију Србије у времену транзиције. Професор Душанић сматра да треба искористити искуства других земаља, али се догодило да су неке грешке поновљене. Јован Душанић је својим радом дао велики допринос интелектуалном животу  Србије , и унапређењу развоја економије код нас. Интелектуалац отвореног ума…

Треће, аутор је по дубини и свеобухватности критике неолиберализма , по теоријској аргументацији и аналитичко-синтетичкој методологији, по способности предвиђања и визионарства, стао „раме уз раме“ са највећим међународним економистима и критичарима  неолибералног модела међу којима издвајамо:  нобеловце Штиглица, Кругмана, Тобина, Спенса, затим Пикетија, Галбрајта Млађег, Колотка, Чанга, руске академике и друге ауторе.