Изборник Затворити

ЛАВИРИНТ СТРЕСА

no title has been provided for this book
Стрес представља  реакцију на неку ситуацију, догађај, изазов у некој непријатној ситуацији у животу. Пошто је то неприлагођена и неодговарајућа реакција на непријатни утицај  она ремети психофизичку равнотежу изазивајући разне врсте патње које се одражавају на људски организам. Човек пролази кроз низ ситуација које му живот доноси одрастањем: полагање испита, дипломирање,  запослење, венчање, добијање потомака, пензионисање, смрт драгих особа, као и изненадне ситуације које се дешавају свакодневно. Последице стреса могу бити вишеструке: умор, несаница, потреба…

Окидачи, као и узроци стреса  многоструки су. У зависности од контекста за стресорима трагамо у интерперсоналним односима , срединским  условима или у адаптацији на средину, а последице стреса могу се одразити и као теже соматске болести.  У савременој званичној науци подједнако су прихваћена становишта по питању психосоматских и соматоформних ефеката стреса. Та становишта подразумевају утисак  да стрес може озбиљно да нашкоди здрављу односно да психички стрес не мора нужно да остави последице  на организам.