Изборник Затворити

ЛИРСКА МИСАОНОСТ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

no title has been provided for this book
  Довољно је рећи ДЕСАНКА. Детињство и одрастање многих генерација обележени су њеном поезијом. Пуном оптимизма, лепоте, благости, везаности за национално, за добро и племенито. Песникиња танане женске душе допире својим стиховима до читаоца  и настањује се заувек у кутијицама сећања које сви носимо са собом. Станиша Тутњевић, уредник штампаног и дигиталног издања „Целокупних дела Десанке Максимовић“ у свом делу „Лирска мисаоност Десанке Максимовић“ настоји да покаже да поред  лирског израза постоји изражена мисаоност у…

Ово су неки идеолошки обрасци које срећемо у поезији Десанке Максимовић, уочљивији од осталих по томе што се јављају у изоштренијем облику и што се могу наћи у одређеном односу према рецепцијским захтјевима данашњег читаоца са евентуално нешто другачијим односом према добу којим је одређена њена поезија  и које је она значајно одредила својом поезијом. За разматрање глобалних идеја ове песникиње о природи, Богу, љубави , смрти и многим другим питањима људског живота требало би много више времена и простора.