Изборник Затворити

МОНГОЛСКЕ МРЉЕ

no title has been provided for this book
Роман  Зорана Предина „Монголске мрље“ говори о народу и континенту на коме су се одвијали ратови и погроми, пролазили Турци и друге војске. Аутор својим пером сеже дубоко у прошлост, тунелима историје долази до најскривенијих тајни нашег генетског наслеђа, откривајући нам у исто време и мучне и чудесне ствари. Његови јунаци сазнају да носе гене Турака који су ту боравили,  да њихови  преци носе тешко наслеђе повезано са злочинима, радом шпијунских служби, убиствима. Пред читоцем…

Зато је рупу у својој души испунио причама о измишљеним и стварним америчким Индијанцима које су тада биле веома омиљене јер су  угњетаване индијанске поглавице изједначавале са партизанским  борцима за слободу који су се, свако у своје време, борили против истог прождрљивог западног капитала. Поистовећивао се с ликовима неустрашивих бораца, са њиховим моралом и врлинама, преузео је њихов поглед на свет како би и сам постао племенит, непопустљив према непријатељу и загрижени заштитник слабијих. Слободна воља, која човеку омогућава независност којом остварује своје снове, постала је Винков идеал којему је остао искрено веран док још није био свестан колико ће му ножева у животу у леђа забити његов карактер који је полако почео да се цепа надвоје.