Изборник Затворити

НАЂИН КАРУСЕЛ

no title has been provided for this book
У роману Виктора Радоњића „Нађин карусел“ сусрећемо се са проблематиком савременог, урбаног живота, попут обитавања у оквиру друштвеног и породичног механизма. Јунакиња романа Нађа, постаје свесна да је заправо део тог „карусела“ из кога се тешко излази. У свакодневном животу наилазимо на  неразумевање и лицемерје у породици, на послу, љубави, целом друштву. Јунаци Радоњићевог романа заробљени свако у свом „каруселу“ покушавају да изађу из малограђанства, култа успешности, згртања материјалног богатства, ограничености бивствовања.  

Угледни човек у сакоу од твида

Метафизика је индолентна покривалица за будале. Ако дозволите себи да вам се прагматичнот завуче под кожу, људска природа постаће вам прихватљива. Позамашан је број оних који не краду, па ако хоћете – и не убијају; паметњаковићи нам кажу да би тај број био знатно скромнији да нема страха од казне.Дпзволите ми да их надопуним – манимо се ми страха  од праведне, моралне казне, ја ту разабирем полтронски очај свих оних који се нису реализовали као полтрони.