Изборник Затворити

НАУКА 40 научника и истраживача

no title has been provided for this book
Наука као систем сређених и сакупљених знања  о свету који нас окружује  увек је била саставни део живота људи и служила унапређењу њихових делатности. Ан Башлар је саставила књигу за старије од 10 година,  али могу да је читају сви заинтересовани. Ауторка је представила научнике и истраживаче  оне познате и мање познате, а обратила је пажњу и на жене научнике  које су биле запостављене а пружиле су велики допринос науци.   Ан Башлар је представила…

Вера  Рубин

Захваљујући њеним резултатима астрофизичари се хватају укоштац с једним од најзанимљивијих проблема нашег времена, с присуством тамне материје у галаксијама. Она је такође пронашла трагове судара галаксија, доказала да постоје одступања у ширењу свемира и да он није хомоген, већ пре налик на сунђер. Пошто је своје вољено небо проучавала идући оригиналним путевима, морале су да прођу деценије пре него што је добила признање за свој рад.