Изборник Затворити

ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ

no title has been provided for this book
Макроекономија се бави проучавањем друштвене привреде, где се добијени резултати користе као глобалне величине које служе за испитивање каматних стопа, државне потрошње, пореза – што заједно утиче на развој привреде. Аутори проф. др Миомир Јакшић, проф. др Никола Фабрис и проф. Александра Прашчевић у својој књизи „Основи макроекономије“, коју користе студенти прве године на Економском факултету у Београду као универзитетски  уџбеник, дају основе макроекономије кроз четири дела публикације: Макроекономска теорија, Макроекономска анализа, Макроекономски модели и…

Кејнсова економска теорија

„Идеје економиста, и када су у праву, и када греше, далеко су моћније него што се мисли. Практични људи, који верују да су потпуно ослобођени интелектуалних утицаја, у ствари су робови давно умрлих економиста.“ Написао је Џон Мајнард Кејнс.

Утицај Кејнсових идеја на креаторе економске политике у међуратном периоду, а нарочито после Другог светског рата био је огроман.