Изборник Затворити

ПАНОНСКИ ПАЛИМПСЕСТИ

no title has been provided for this book
Слободан Мандић, књижевник из Баната добитник је награде „Бесктрајни плави круг“ 2019., коју је установила Матица српска и КЦ  Војводине „Милош Црњански“   за свој роман „Панонски палимсести“ .  За књигу „Очев нови мандат“  Мандић је добио награду „Данко Поповић"  2017. године. Сам аутор истиче да има два завичаја Банат и Херцеговину, тако да и роман говори о херцеговачким  досељеницима   у Банат и њиховом адаптирању и претапању у домаће становништво.  У исто време ово је прича…

 

Знаш каквом сам испитивању подвргаван (отац и Милош су се, водећи ме, издвојили у шпајз,  соба и предсобље су били пуни људи, кухиња је припадала женама, саставили се родбина и комшилук), ти си те напасти био лишен, и како сам се бранио; причао сам ти, али никада до танчина. Не можеш замислити чиме ме иследник плајвазио; не, него  једном једином речи, дотуцао нечим што је заправо мање и од речи, само један вокал , али бескрајно растегљив, једно бескрајно растегљив, једно бесконачно : и. Са знаком питања, или тротачком, ко зна шта се иза вуче, на шта ће изаћи.