Изборник Затворити

ПСИХОГЕНЕЗА ДУШЕВНИХ БОЛЕСТИ

no title has been provided for this book
Карл Густав Јунг  (1875-1961) швајцарски психијатар, један од  водећих ауторитета у свету сматра се оснивачем аналитичке психологије у којој се разликују лично и колектвивно несвесно. Бавећи се и другим наукама Јунг изучава човекову психу и душевним живот и покушава да открије како настају поремећаји у тој сфери. Велику пажњу посвећује истраживању човековог ега, симболици снова,феномену комплекса код човека, улози свесног и несвесног у интегритету личности.У свом научном раду Јунг разграничава комплексну  психологију у односу на…

С овог аспекта, можемо закључити да шизофрено стање духа, у обиму архаичног материјала који он нуди, има све каратеристике једног „великог сна“, другим речима, он је важан догађај који показује исте“нуминозне“ особине које се у примитивним културама приписују магичним ритуалима. Душевно оболела особа заиста увек има привилегију да буде она коју опседају духови или је прогоне демони.