Изборник Затворити

РУБИНШТАЈН ПРОТИВ ХОРОВИЦА И ОБРНУТО

no title has been provided for this book
У едицији Виолински кључ  ИК Службени гласник је 2019. године објавио књигу Александра Гаталице „Рубинштајн против Хоровица и обрнуто“ . У овој едицији се штампају публикације на српском језику из области теорије и есејистике музике, као и биографије чувених музичара. И овом књигом публици је занимљиво и популарно а у исто време фактографски и стручно приказано стваралаштво два музичка генија -  а кроз то на неки начин и кратка историја 20. века.  Поред пуно сличности…

Нико , међутим, ни из „класе Хоровица“, нити из „класе Рубинштајна“ није постигао стварну славу изван граница САД, нити је уз своје успехе пронео и успешне методе својих учитеља. Јер, уистину, метода није ни било. И Хоровиц и Рубинштајн ученике су учили према могућностима,  нередовно  и несистематично им преносећи оно што им се као концертним музичарима чинило важним. Хоровиц је своје ученике изгледа најчешће учио  прилагођавању клавирског звука потребама великих сала, а Рубинштајн своје како да не вежбају превише и како да, уместо напорног понављања исте музике, упознају свет.   И као професори, Хоровиц и Рубинштајн били су тако различити: један је своје ученике подучавао малим, а други великим тајнама музичарског заната.