Изборник Затворити

СЛИКА И РЕЧ

no title has been provided for this book
  Зборник „Слика и реч“ објављен је након одржавања научне конференције Естетичког друштва Србије 8. и 9. октобра 2020. у Београду. Тема конференције и научних радова у зборнику била је однос слике и речи у естетичком контексту ( теоријска, филозофска и уметничка природа односа). Тако је и сам зборник подељен на две целине: први део радова третира однос слике и речи у теоријском контексту, а други део зборника се састоји од радова који се баве…

 

Реконструкције  биографије и филмови о Ван Гогу представљају га као човека који је био мучен бедом, душевном болешћу, а некад и другим људима.Али, док сам читао његова писма, запитао сам се: како је тај човек – мучен свим тим и који је већи део своје енергије посветио сликарству – успео да таквом истрајношћу (и у таквом обиму) одржава пажљиву, писану комуникацију са братом, о тако широком распону књижевних и уметничких тема?