Изборник Затворити

СРБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У XIX

no title has been provided for this book
Проф. др Јован Б Душанић, економиста, у својој књизи „Срби Босне и Херцеговине у XIX веку“, представља  нам историјски приказ борбе и настојања Срба у БиХ  да се ослободе стране окупације. У овом делу Јован Б. Душанић приказује детаљно историјске прилике од почетка 19. века до стварања Југославије на територији Бих. У првом делу аутор пише о Босни и Херцеговини за време ропства под Турцима  у 19. веку, у другом о времену аустроугарске окупације  БиХ…

 

Зато су, Косовске жртве, и све жртве и крв, од Косова до данас, освештана за свагда права и слобода Српског народа. Кроз Косовске жртве и косовске божуре, ми се Србљи боље разумемо, познајемо  и љубимо, братимимо и незаборављамо. И ми данас након 550. година од Кососвског боја лакше и свесније, схваћамо и разумемо оне духовне и етичке вредности, које су тако добро и снажно изражене у епу, фолклору, ношњи, витештву  и другим манифестацијама нашега народа.