Изборник Затворити

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ ПРЕ НЕМАЊИЋА

no title has been provided for this book
Загонетан и далек , интригантан и неиспитан, период наше историје везан за српске земље пре Немањића представља  раздобље богато и препуно још неистражених  догађаја и занимљивости из српске прошлости. Књига Марка Алексића бави се епохом раног средњег века, врло битном за каснију српску историју у којој аутор користи различите изворе из архива у Јадранском приморју, као и археолошке налазе који су доступни и помажу у расветљавању тог периода. То је време владавине кнежева Дервана, Вишеслава,…

Поред ових, уочен је још један, сасвим другачији погребни обичај на нашим просторима. Реч је о хумкама начињеним од камена, пречника око четири метра, мада има и већих, које се јављају најчешће у групама од по више десетина. У њима је углавном откривен малобројан и фрагментован раносредњовековни материјал у виду уломака керамичких посуда, делова накита и других личних предмета који обично припадају времену 8-11. столећа. До сада су такве хумке уочене на више локалитета на пештерској висоравни, у околини Сјенице (лик. Кобиљка и Сугобине), где је констатовано 30, односно 26 хумки, од којих је испитано неколико већих, пречника 5-7 метара и висине 0,5 – 1,5 метара. У једној од њих, испод слоја поређаног камења, откривени су остаци ломаче, као и слој гарежи и пепела у коме је било фрагмената керамике и животињских костију.