Изборник Затворити

ТЕОРИЈА СИСТЕМА И РИЗИКА

no title has been provided for this book
У савременом добу системске идеје се развијају у више праваца покривајући различиту проблематику  из области научног и технолошког развоја, социјалну, економску, еколошку и безбедоносну проблематику. Безбедност је  један од основних карактеристика савремених система која је јако повезана са концептима отпорности и ризика. Основни концепт књиге „Теорија система и ризика“ аутора Сузане савић, Миомира Станковића и Горана Јанаћковића јесте повезивање теорије система и теорије ризика у оквиру менаџмента ризика, да би се унапредили заштита и безбедност…

Термин management се не може дословно превести на српски језик. При преводу су коришћени термини: управљање, руковођење, вођење, располагање нечим. Међутим, ниједан од ових термина појединачно не одржава суштину значења термина management. Стога се данас овај термин не преводи. Према Хенрију Фајолу, једном од пионира менаџмента, менаџмент представља процес предвиђања, организовања, командовања, координације и контроле. Менаџмент омогућава организацији да достигне своје циљеве путем планирања, организовања и контролисања својих ресурса.