Изборник Затворити

У ТРАГАЊУ ЗА ИЗВИР – ВОДОМ Слике воде у јужнословенској усменој лирици

no title has been provided for this book
  У нашем народу наилазимо на израз „жива вода“ , „извор вода“ и многе друге називе за воду. У студији „У трагању за извир-водом – слике воде у јужнословенској усменој лирици“ Ана Вукмановић се бави феноменом воде у усменим лирским песмама, њиховом језику, митским и поетским елементима, у простору, у обредним поступцима, у магијском језику, у клетвама, заклетвама, у представама плодности, природе, загробног живота. Вода је саставни део природе као и људског света. Вода је…

Осим као помоћница при сетви и жетви, при борби против болести, вода је и биће које спава. У Поморављу је постојало веровање да воденице стану када вода заспи. У Скопској котлини веровало се да пошто она ноћу спава, ако је жедан, треба да зањише суд како би је пробудио…Вода донета кући концептуализује се као истоветна оној из природе, из спољног света. Сваки део митског простора садржи структуру целине…, тако вода захваћена из река , потока, са извора, такође има одлике бића, као и саме реке, потоци, извори.