Изборник Затворити

УКУС ПРВИХ ПОЉУБАЦА

no title has been provided for this book
  Роман „Укус првих пољубаца“ написао је Јовица Ђурђић, аутор многобројних  прозних дела за одрасле и децу која су превођена на десетак страних језика, и добитник  добитник многих награда  за књижевно стваралаштво.  У роману који се састоји од двадесет поглавља  Ђурђић прича о одрастању, првим љубавима, чежњи, разочарењу, растанку, свему оном што испуњава један млади живот  у његовом треперању и снатрењу. Калина, девојчица која одлази на одмор у једно приморско место упада  за време летовања…

Писма су стара, у необичним ковертама, адресирана краснописом, украшена и другим украсима. Калина узима прво и врти га у руци , загледа, очарана је својим открићем. Онда по адреси схвата да је то писмо које је добила њена покојна бака. Узима прво писмо из коверте и задивњена је рукописом. Зар је могуће да се некада тако писало? Па то је предивно! Свако слово. Права лепота. Онда украси на угловима текста. Неке лепе арабеске, као што је и сам почетак текста и потпис на крају.