Изборник Затворити

ВИТЕЗ СА ПЕРОМ У РУЦИ

no title has been provided for this book
Показао је занимање за различите облике народног стваралаштва. Прикупљао је и бележио народне пословице,  које је сретао на свом језичком подручју. Написао је или уобличио у десетерцу песму Женидба Ранка Текелије која представља леп етнографски опис српских сватова. Зна се и да је након другог путовања у Р Показао је занимање за различите облике народног стваралаштва. Прикупљао је и бележио народне пословице,  које је сретао на свом језичком подручју. Написао је или уобличио у десетерцу…

 

Књижевник Вељко Петровић  је једном приликом рекао да је Сава Текелија у себи обједињавао старинског српског великаша, а у исто време модерног човека. Сава Текелија (1761 – 1842)  је био први доктор права у тадашњој Србији, просветитељ, писац, полиглота, полемичар, музичар, велики филантроп, ктитор и покровитељ  културе уопште. Основао је велику задужбину „Текелијанум“  (Пешта) ради помоћи најбољим сиромашним српским студентима  и био је  доживотни   председник Матице српске.  Ова књига Миломира Краговића  „Витез са пером у руци“ садржи у себи податке о политичким и државним активностима  у којима је Текелија учествовао, као и пуно забелешки о његовом књижевном раду и приватном животу.  Његов предани рад на унапређењу живота, културе,  борбе  нашег народа против Турака, велика хуманост и донаторство на свим пољима и према различитим народностима,  учинила су да заузме високо место у нашој историји и култури.  Вишеструко надарен, родољуб и племић високог духа , сав свој живот провео је у унапређењу  свог рода и своје земље. Јован Ђорђевић је рекао о њему: „Даровит, вредан, поштен, родољуб, човечан, свестрано изображен, да рекнем универзалиста!“  (Миломир Краговић, „Витез са пером у руци“ , 2021, стр. 11)