Изборник Затворити

жанр: друштво

СУПРУГА, ЉУБАВНИЦА, РОБИЊА : жене у античкој Грчкој, Риму и раном хришћанству

Ознаке: Антика, Атина, брак, прокреација, робиње, сексуалност, хетере, хомосексуалностжанрове: друштво, женеиздаваче: 2020, Карпос  Не само у антици, већ и у другим историјским раздобљима жене су…

FEMINA ANTICA BALCANICA

Ознаке: Божја мајка, жена – појавност, пра – мајка, представа жене – уметност, улога женеаутора: Јелена Анђелковић Грашаржанрове: друштво, женаиздавача: Еволута 2020Бављење феноменом жене у…