Изборник Затворити

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА 7 – Међународна научна конференција Косовска битка (1389) у историји и традицији

У Народној библиотеци Крушевац, у оквиру програма Видовдан 19 одржана је манифестација: САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА 7, Међународна научна конференција, Косовска битка (1389) у историји и традицији, Савремена словенска фолклористика,Крушевац, 21–23. јуна 2019.

ОРГАНИЗАТОРИ / ORGANIZERS
Удружење фолклориста Србије, Београд / Association of folklorists of Serbia, Belgrade
Народна библиотека, Крушевац / National Library, Kruševac
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд / University Library „Svetozar Marković“, Belgrade
ПРОГРАМСКИ ОДБОР / PROGRAMME COMMITTEE др Габријела Шуберт, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета Фридрих Шилер, Јена, Немачка / PhD Gabriella Schubert, Institute of Slavonic Languages and Literature, Faculty of Philosophy, Friedrich Schiller University, Jena, Germany др Андреј Б. Мороз, Руски државни унивезитет за хуманистику, Москва, Русија (Андрей Борисович Мороз, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия) / PhD Andrei B. Moroz, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia
др Оксана О. Микитенко, Институт за уметности, фолклор и етнологију „Максим Рилски“, Национална академија наука Украјине, Кијев, Украјина (Микитенко Оксана Олегівна, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нацiональна академiя наук України, Київ, Україна) / PhD Mukutenko O. Oksana, Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology. M. T. Rilsky, The National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
др Јоана Ренкас, Институт за словенску филологију, Познањ, Пољска (Joanna Rękas, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznan, Polska) / PhD Joanna Rekas, Institute of Slavonic Philology UAM Poznań, Poland
др Веселка Тончева, Институт за етнологију и фолклористику са етнографским музејем БАН, Софија, Бугарска (Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София, Българска) / PhD Veselka Toncheva, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS, Sofia, Bulgaria
др Соња Здравкова Џепароска, Факултет за музику Универзитета Св. Ћирило и Методије, Скопље, Македонија (Соња Здравковска Џепароска, Факултет за музичка уметност, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија) / PhD Sonja Zdravkova Džeparoska, Faculty of Music, The Saints Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
др Јеленка Пандуревић, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, Република Српска, БиХ / PhD Jelenka Pandurević, Faculty of Philosophy, University of Banja Luka, Banja Luka, Republic of Srpska, BiH
др Миодраг Јовановић, Филолошки факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица, Црна Гора / PhD Miodrag Jovanović, Faculty of Philology, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro
др Снежана Самарџија, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија / PhD Snežana Samardžija, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија / PhD Boško Suvajdžić, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
др Смиљана Ђорђевић Белић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија / PhD Smiljana Đorđević Belić, Institute for Literature and Arts, Belgrade, Serbia
др Сања Златановић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија / PhD Sanja Zlatanović, Institute of Ethnography SASA, Belgrade, Serbia
др Лидија Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија / PhD Lidija Delić, Institute for Literature and Arts, Belgrade, Serbia
др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија / PhD Danijela Popović Nikolić, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / ORGANISATIONAL COMMITTEE др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија / PhD Boško Suvajdžić, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
мр Снежана Ненезић, Народна библиотека, Крушевац, Србија / Snežana Nenezić, National Library, Kruševac, Serbia
др Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд, Србија / PhD Danka Lajić Mihajlović, Institute of Musicology SASA, Belgrade, Serbia
др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Србија / PhD Danijela Popović Nikolić, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia
др Јелена Миловановић, Пољопривредни факултет Универзитета у Нишу, Крушевац, Србија / PhD Jelena Milovanović, Faculty of Agriculture, University of Niš, Kruševac, Serbia
мср Дејан Илић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија / Dejan Ilić, MA, Institute for Literature and Arts, Belgrade, Serbia
мср Маја Радивојевић, Музиколошки институт САНУ, Београд, Србија / Maja Radivojević, MA, Institute of Musicology SASA, Belgrade, Serbia
мср Ана Савић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија / Ana Savić, MA, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Одржавање скупа помогли су Министарство културе и информисања Републике Србије, Град Крушевац и Трајал корпорација.
Conference has been supported by the Ministry of culture and information of the Republic of Serbia, the City of Kruševac and Trayal Corporation.

ПРОГРАМ

PROGRAMME

ПЕТАК, 21. ЈУН / FRIDAY, JUNE 21
09.00 Полазак учесника скупа из Београда / Departure of participants from Belgrade
13.30 Регистрација учесника / Registration of participants
Народна библиотека Крушевац, Трг косовских јунака 1, Крушевац / National Library Kruševac, Square of Kosovo Heroes 1, Kruševac
14.00 Отварање скупа / Opening ceremony
Народна библиотека Крушевац / National Library Kruševac
 Представник домаћина / Host representative
 Проф. др Бошко Сувајџић, председник Удружења фолклориста Србије / Prof. Boško Suvajdžić, PhD, the president of the Association of folklorists of Serbia
14.30 Уводна излагања / Introductory presentations
Председавајући / Chairman: Валентина Питулић / Valentina Pitulić
Секретар / Secretary: Дејан Илић / Dejan Ilić
 Љубинко Раденковић, САНУ, Београд, Србија
МИЛОШ ОБИЛИЋ КАО МИТОЛОШКИ ЛИК  Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија КОСОВО ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ И МИТА: ЕПСКА ЛЕГЕНДА
 Варвара Евгеньевна Добровольская, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Москва, Русија
СЮЖЕТ 432 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» / «THE PRINCE AS BIRD». СПЕЦИФИКА РУССКОЙ СКАЗОЧНОЙ ТРАДИЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ СЮЖЕТА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
 Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд, Србија
ПЕВАЊЕ УЗ ГУСЛЕ ИЗМЕЂУ „СТАТУСА“ И ПОЛИТИКА
15.50 Дискусија / Discussion
16.15 Пауза за кафу / Coffee break
16.30 Сесија 1 / Session 1
Председавајући / Chairman: Бошко Сувајџић / Boško Suvajdžić
Секретар / Secretary: Ана Савић / Ana Savić
 Оксана Микитенко, Институт за историjу уметности, фолклор и етнологиjу «Максим Рилски» Националне академиjе наука Украjине. Кијев, Украјина
КОСОВСКА ТРАДИЦИЈА У ИСТРАЖИВАЊИМА БОРИСА ПУТИЛОВА (ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА)
 Данијела Петковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија
КОСОВСКИ ОБРАЗАЦ У ЈУЖНОСЛОВЕНСКОЈ И РУСКОЈ УСМЕНОЈ ЕПСКОЈ ПОЕЗИЈИ
 Валентина Питулић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, Србија
КАТАЛОГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА У НАРОДНИМ УМОТВОРИНАМА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
 Драгана Вукићевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија
КОСОВО И РЕТОРИКА АНТИЈУНАКА
 Ненад Љубинковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија
НЕКОЛИКИ БИТНИ ПРОБЛЕМИ КОЈИ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У САМОМ ПОЛАЗИШТУ ИЗУЧАВАЊА ЕПСКЕ УСМЕНЕ ПЕСМЕ
17.45 Дискусија / Discussion
18.00 ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ИЗДАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ФОЛКЛОРИСТИКЕ / PRESENTATION OF NEW PUBLICATION IN THE FIELD OF FOLKLORISTICS

СУБОТА, 22. ЈУН / SATURDAY, JUNE 22
9.00 Сесија 2 / Session 2
Председавајући / Chairman: Смиљана Ђорђевић Белић / Smiljana Djordjević Belić
Секретар / Secretary: Маја Радивојевић / Maja Radivojević
 Снежана Д. Самарџија, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија
КОСОВКИНА БЕЛА РУКА. ЛИК КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ
 Димитър Атанассов, Институт за етнология и фолклористика – Българска академия на науките, Софија, Бугарска
КОСОВКА ДЕВОЈКА – КРАТКА ИСТОРИЈА И ИДЕОЛОГИЈА ВИЗУЕЛНОГ ЛИКА
 Лидија Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија
ТУРКИЊИЦА: ЖЕНА У МРЕЖИ ЕПСКЕ ПОЕТИКЕ И СТЕРЕОТИПА О ДРУГОМ  Соња Петровић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија,
ТЕЛЕСНИ КОД У КОСОВСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
 Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија
КОСОВСКИ БОЈ У УСТАНИЧКОЈ ТРАДИЦИЈИ
 Дејан Илић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија
ПАД БОСАНСКОГ КРАЉЕВСТВА И КОСОВСКА ТРАДИЦИЈА
 Кристина Митић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија НАРОДНЕ БАЛАДЕ О КОСОВСКИМ ЈУНАЦИМА
10.30 Дискусија / Discussion
11.00 Сесија 3 / Session 3
Председавајући / Chairman: Данијела Поповић Николић / Danijela Popović Nikolić
Секретар / Secretary: Ана Савић / Ana Savić
 Дејан Ајдачић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд, Србија / Институт филологије, Кијев, Украјина СЛОВЕНСКИ ПРЕВОДИ И РЕЦЕПЦИЈА СРПСКЕ НАРОДНЕ ЛИРИКЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
 Юлия Анатольевна Шкураток, Пермский государственный национальный исследовательский университет Перм, Русија
СЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ СИСТЕМЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
 Светлана Григорьевна Низовцева, Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, Сиктивкар, Русија
РУССКИЕ И КОМИ ЗАГАДКИ: К ВОПРОСУ О ФОЛЬКЛОРНОМ ЗАИМСТВОВАНИИ
 Юлия Андреевна Крашенинникова, Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, Сиктивкар, Русија
ВОЙНА В КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
12.00 Дискусија / Discussion
12.15 Пауза за кафу / Coffee break
12.30 Сесија 4 / Session 4
Председавајући / Chairman: Лидија Делић / Lidija Delić
Секретар / Secretary: Марија Миљковић / Marija Miljković
 Suzana Marjanić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska ZOOFOLKLORISTIKA I/ILI ETNOZOOLOGIJA: STANJE I TENDENCIJE U REGIJI
 Вихра Баева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Бугарска
„ДЕТО ИМА ВОЙНИ, ДЕТО ИМА БОЮЀ, ЗМЕЮВЕТЕ ТАМ СА”. ЗМЕЯТ ВОИН В БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ ТЕКСТОВЕ
 Цветелина Димитрова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Бугарска
ВЛАДЕТЕЛСКИ ТОПОНИМИ И СВЕТИТЕЛСКИ САКРОНИМИ ВЪВ ФОЛКЛОРНИТЕ НАРАТИВИ ОТ РАЙОНА НА КЮСТЕНДИЛСКО, РБ
 Анастасия Сергеевна Лызлова, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН
О НЕКОТОРЫХ СКАЗОЧНЫХ ДИНАСТИЯХ КАРЕЛИИ
13.30 Дискусија / Discussion
14.00 Ручак / Lunch
16.00 Сесија 5 / Session 5
Председавајући / Chairman: Данка Лајић Михајловић / Danka Lajić Mihajlović
Секретар / Secretary: Драгана Ђурић / Dragana Đurić
 Бранко Ћупурдија, Београд, Србија
ОЈКАН ИЗ ДРЕЖНИЦЕ И МЕТОДОЛОГИЈА ЊЕГОВОГ БЕЛЕЖЕЊА
 Ольга Алексеевна Пашина, Государственный институт искусствознания, Москва, Русија
ПОЛИСТАДИАЛЬНОСТЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ В СВЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Бугарска
СЪБИТИЕ И ПЕСЕН (ОПИЗ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОДЕЛ В ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯТА)
 Маја Љ. Радивојевић, Музиколошки институт САНУ, Београд, Србија
ПРЕГОВАРАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НА ПРИМЕРУ ПЕВАЧИЦЕ ТАЊЕ БОШКОВИЋ
17.00 Дискусија / Discussion
17.15 Сесија 6 / Session 6
Председавајући / Chairman: Драгана Вукићевић / Dragana Vukićević
Секретар / Secretary: Јована Димитријевић
 Татьяна (Викторовна) Савельева, Челябинский государственный университет
Чељабинск, Русија
ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК К СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОХРАНЕННАЯ И ПРЕРВАННАЯ ТРАДИЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, НЕОМИФОЛОГИЯ
 Смиљана Ђорђевић Белић, Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија,
Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет, Ниш, Србија
ТОДОРИЦА У МАЛОМ КРЧИМИРУ: ТРАНСФОРМАЦИЈА РИТУАЛА
 Драгана Ђурић, Балканолошки институт САНУ, Београд, Србија
САВРЕМЕНИ НАРАТИВИ О СВЕТОЈ ПЕТКИ НА ПОДРУЧЈУ ШУМАДИЈЕ
 Ана Савић, Филолошки факултет, Београд, Србија
„ИГРА ОРО КУД БРЕСТОВИ“ – ВИТАЛНОСТ ЖАНРА ДЕМОНОЛОШКОГ ПРЕДАЊА, КОНТЕКСТ БЕЛЕЖЕЊА И ОДЛИКЕ УСМЕНОГ ПРИПОВЕДАЊА (САВРЕМЕНА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА)
18.15 Дискусија / Discussion
18.30 ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ИЗДАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ФОЛКЛОРИСТИКЕ / PRESENTATION OF NEW PUBLICATION IN THE FIELD OF FOLKLORISTICS
20.00 Вечера / Dinner

НЕДЕЉА, 23. ЈУН / SUNDAY, JUNE 23
9.00 Сесија 7 / Session 7
Председавајући / Chairman: Бранко Златковић / Branko Zlatković
Секретар / Secretary: Јована Милованчевић / Jovana Milovančević
 Алина Сергеевна Алексеева, Институт славяноведения РАН, Москва, Русија
К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОМ РЕГИСТРЕ РУССКИХ РУКОПИСНЫХ ЗАГОВОРОВ
 Марија Миљковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, Србија
НАХОЧЕ, ДЕТЕ РОЂЕНО У ВАНБРАЧНОЈ ВЕЗИ И ДЕТЕ-ЈУНАК У СРПСКИМ НАРОДНИМ ЕПСКИМ И ЕПСКО-ЛИРСКИМ ПЕСМАМА
 Maрко Ђорђевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија
СКРИВЕНЕ ДИМЕНЗИЈЕ УСМЕНИХ УСПАВАНКИ
 Младен Станић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија
ЗАСТУПЉЕНОСТ И ЗНАЧАЈ КОНЦЕПЦИЈЕ ОБРЕДА ПРЕЛАЗА АРНОЛДА ВАН ГЕНЕПА У УСМЕНОЈ ТРАДИЦИЈИ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
10.00 Дискусија / Discussion
10.15 Сесија 8 / Session 8
Председавајући / Chairman: Данијела Петковић / Danijela Petković
Секретар / Secretary: Младен Станић / Mladen Stanić
 Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, Република Српска
СИМБОЛИЧКО МАПИРАЊЕ КОСОВА, СТАРЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
НА СТРАНИЦАМА „БОСАНСКЕ ВИЛЕ“
 Саша Кнежевић, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Република Српска
КОСОВО ЈЕ СРЦЕ СРБИЈЕ
 Славица Гароња Радованац, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Србија
ПРЕДАЊЕ О КОСОВСКОМ БОЈУ У ПУТОПИСИМА ЕНГЛЕСКИЊА (МИС ИРБИ – М. МЕКЕНЗИ И РЕБЕКЕ ВЕСТ)
 Јована Милованчевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија ОДЈЕЦИ КОСОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ У ЦИКЛУСУ „КОСОВО ПОЉЕ“ ВАСКА ПОПЕ
 Јована Димитријевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија
ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСОВСКОГ МИТА У ПРОЗНИМ ДЕЛИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
11.30 Дискусија / Discussion
11.45 Завршна разматрања и затварање конференције / Final remarks and the closing of the conference