Page 1 - pirh
P. 1

ОТО ДУБИСЛАВ ПЛЕМ. ПИРХ
     11ГГ0ВАШЕ ПО СРБИЈИ


                    У


              ГОДИНИ 1829.
                СРИСКИ ИРЕВОД


                    од

         ^Др. у^РАГИШЕ 'Ј \ JVLИ ЈУ Ш К О В И Ћ А           НАГРАДИЛА АКАДЕМИЈА НАУКА

                 У ВЕОГРАДУ

         ШТАМПАРИЈА Д. ДИМИТРИЈЕВИТ.А, ИВАН-БЕГОЕА УДПЦА ВРОЈ 1.
                   1900.
   1   2   3   4   5   6