Page 11 - recnik
P. 11

•••             s..··

                . ВАЉЕВ,-ВАТОТ.           3

  -'           :. 1
    29.  ВАЉВВА.     у срезу  посавском ( oitp. београд.);
            • Ј
    зо. ВАљвв.i i          студеничком.
            '
    31. Б.&.6КО~АЦ     "  "  кр'агујевачком.
    32.  ВАВIЧИНА     "   "  јасеничком ( окр. смедер.).
                "
                  "
    а3. В.а.цово поље  "   "  мачванском.
    з•. ВАЊА        "     бањском.
    .35.  ВАЊА         "  јасеничком ( окр. крагујев.) .
    Зб. ВАЊА       "   "  јоmаничком.
                  "
               "
    37.  БАЊАНИ      "  "   качерском.
    38.  ВАЊА ВВ     "   ,,  црногорском (окр. руди.).
    39.  В.лњАВИ     "   "  тамнавском.
    40.  ВАЊllАЦ           рађевском.
    .41.  ВАЊIЦА     "   "  врачарском.
               "
    42.  В1в.1цл        "  трнаnском.
                  "
    43.  Б!В. С КА    "     студеничком.
    «. В.&.r.&пво     "   "  посавском ( окр. бео гр.).
    45. в .....     "   "  црногорском (окр. ужич.).
       Внв       "  "   лепеничком.
    ". ВАРЕ        "   "  гружанском.
    47.
    48.  Внк       "   "  јоmаничком.
               "
                  "
    49.  ВАРЕ       "   "  пожаревачком.
    50.  ВАРЕ       "  "   моравичком.
    51.  ВАРЕ            лева чком.
    ~2. ВАРЗИЛОВИЦА    "  "   колубарском (о кр. беогр.).
                  п
 •  53.  ВАРИ НА     "   "  јошаничком.
               "
    iJ4.  ВАР ИЦЕ          моравичком.
    i5.  Вн ич      "  "   посавском ( окр. беогр.).
    56.  Вн ич      "  "   голуба чком
    57.  ВАРОШЕВАЦ    "   "  колубарском (окр. беогр.).
    58.  ВАСТАВ     "   "  рађевском.
                  "
    59.  ВАТАЛАГЕ    "     тамнавском.
    60.  ВАТИНАЦ     "   "  параhинском.
    61.  ВАТ ОВАЦ    "  "  пожаревачком.
    12.  ВАТО ТЕ     "  "   козничком.
               »
                  "
                                 1•
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16