Page 19 - recnik
P. 19

.
                       ' .

                 ЕУН.-БУЧ.              11

   301.  ВУ И АР      у  срезу бели чком.
    302.  ВЈРА.Т.Ј.          ариљском.
   303.  Вп ди•       "  "  сврљичком.
   _; 304.  Вповлц     "  "  м.11авском.
                   "
                "
    305.  Впово            колубарском (окр. бео гр.).
   306 •. ВУРОЈЕВИЋИ    "  "  моравичком.
   307'.  ВУСИ.110ВАЦ    "  "  параЬинском.
                "
                   "
    308.  ВУСУР       "  "  м.11авском.
    309.  ВУТКОВО      "  "  моравичком.
    310.  ВУЦИ          "  круше ва чком.
    311.  ВУЧЕ       "  "  стуленичком.
                "
    312.  ВУЧЕ            трстеничком.           . -
    313.  ВУЧЈЕ       "  "  заr.11авском.
                   "
                "
    314.  ВУЧЈЕ         "  зајечарском.
    315.  ВУЧУМ       "     сврљичко:м.
                "  "
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24