Page 23 - recnik
P. 23

·ВРАаt--ВРБН.            15

               у срезу   козничком.
                      1.tа.рановачк.ом.
                "  "    посавском (ок.р. беогр.).
          .....   » "  "   моравстr.ом (ов:.р. руди.) .
                  "

                "  "    6е.11ичrr.0~1.
                "  "    подунаRСКОП!.
                "  "    пожешком.
       ВРАЊАШТИЦА          јошаничком.
       Вн ЊЕ Во     "  "    студеничком.
       ВРАЊСКА      "  "    поцерском.
                "  "
       MA.llA ВРАЊСКА »  "    по саво-·rамнавскт1.
       ВРАТАРИ            темяиhск.ом.
       ГОР. ВРАТАРИ   "  "    КО3НИЧКОМ.
       до. љ.  ВРАТАРИ "  "
                        "
    ] 11.  ВРАТАl'НИЦА   "  "    тимочком.
    112.  ВРАТНА      "  "    брзопа.11апач1.tо:и.
    113.  ВРАЧЕВИЋ     "  "    колубарском (окр. ваљев.).
    1"14.  ВРБА      "  "    беличком.
   115.  ВРБА       "  "    караповачком.
   116.  ГОР. ВРБАВА   "  "    црногорском (окр. руди.).
   117.  дољ . ВРБАВА   "  "          (окр. руди.).
                        "
   . 118.  ВРБЕТА      "  "    гружанском.
                  "
   119.  ВРБИЦА      "  "    тимо чк.ом.
                "
   120.  м. ВРБИЦА    " "     космаЈском.
   121.  м. ВРБИЦА          кључком.
   122.  ВЕЛ. ВРБИЦА   "  "
                        "
   123. 111. ВРБИЦА    "  "    крагујевачком.
   124.  в. ВРБИЦА    "  "    јасеничком ( окр. краг.).
   125 . . В .РБИ'l\    "  "    ра~евск.ом.
   126.  ВРв пицА     "  "    моравском (ок.р. пожар.).
   127.  м. ВРБНИЦА    "  "    КО3НИЧКОМ.           ·.•
   128.  м. ВРБНИЦА    "  "    крушевачком.
   129.  в. ВРБНИЦА    "  "    ЕО3НИЧКОМ.
   130.  в. ВРБНИЦА    "  "    крушевачком.        "
                "  "
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28