Page 25 - recnik
P. 25

".
                   • Ј ·          1F      .,
                BYitOC.-ГA.PEB.            17
              /
             ~  ~·
       ВУКО С А.•А.Ц   ·У  срезу  јасеничк.01. (ок.р. к.раг.}.
       В Ј'-КО 81• .         посаво-таинавском.
       ВЈ' I Ј81ЦА.    "  "   карановачком:.
                 "
                   "
         11.11      "  "   крушевачком.
         •А.к         "   моравичком.
        r111к       "     подунавском.
       ВrчЕвицл      "  "   посаво-тамнавском.
       ВУЧИНАЦ       "  "   црногорском (окр. ужич.).
       ВУ чиh       "  "   лепеничком.
       ВУЧКОВИЦА     "  "   гружанском:.
       ВУЧКОВИЦА      "  "   драгачевском.
                 "  "


                   г.     1.  ГА ВЕ3     у  срезу  темниhскои.
     2.  ГАВРИЛОВИЋ.И        црногорском: (окр. ужич.).
     3.  ГА.ГИЋ.И     "   "     "    "   "
                   "
                "
     4:.  Г АГЛОВА    "·  "  крушевачком.
     5.  ГАЈЕВИ      "   "  црногорском (окр. ужич.).
     ".  Г АЈИЧАНИ    "   "     "    "   "
       Г АЈИЧАНИ
     7.
                        "
     8.  ГА.11ИБА.БИНЦИ  "   "  свр.ъичком.  "   "
                   "
                "
     9.  ГА.ЛОВИЋ.          посаво-тамнавском.
    10.  ГА.ЛОВИЋ.И    "  "  црногорском ( окр. ужич. ).
    11.  ГАМЗИГРАД    "   "  зајечарском:.
    12.  ГА.РАШИ     "   "  јасеничком: (окр. краг.).
    13.  Г !РЕВИIН     "  "  ковничко:м.          .;rt- .·'
    1~. 'ГАРЕ ВО      "  "  рам ском.
                "   "
                                 2
                                     "
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30