Изборник Затворити

Oбукa за коришћење нове базе података Мреже библиотека Србије – за библиотекаре Расинског округа

Народна библиотека Крушевац, матична библиотека за Расински округ у сарадњи са Матичним одељењем НБС, организовала је обуку за библиотекаре нашег округа за коришћење нове електронске базе података Мреже библиотека Србије.

Електронска база података Мрежа библиотека Србије – МБС захтевала је од библиотекара свих типова библиотека да једном годишње попуњавају анкету, тј. ажурирају податке о библиотеци, запосленима и сегемнтима библиотечко-информационе делатности. Ова база креирана је 1994. године и од тада није било програмских промена. Како се развијала библиотечко-информациона делатност  на националном нивоу,  јавила се потреба да се база осавремени и прилагоди актуелним потребама струке и техничких захтевима.

Агенција која је добила пројектни задатак израде базе (на тендеру) у сарадњи са стручњацима Народне библиотеке Србије и Савезног завода за статистику креирала је кориснички интерфејс за унос података. Основна разлика је у начину уноса података, до сада су библиотекари ручно попуњавали анкету и достављали Матичним  одељењима. У новој верзији базе подаци се уносе онлјан, тј. свако уноси за своју библиотеку.

Обуку је одржана у два дана у простору е-читаонице Народне библиотеке Крушевац. Начелник Матичног одељења Народне библиотеке Србије,  проф. др Добрила Бегенишић,  одржала је обуку 2. марта 2020. године за библиотекаре јавних и специјалних библиотека Расинског округа. Приликом обуке библиотекари су могли да приступе Бази и практично вежбају.

Другог дана, обуку за библиотекаре школских библиотека држала је Милица Стевановић, виши библиотекар Матичне службе НБКШ. У два дана обуку је прошло 46 библиотекара.