ОТО ДУБИСЛАВ ПЛЕМ. ПИРХ – Путовање по Србији у години 1829.