Изборник Затворити

ПOСЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У БРИСЕЛУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ

 

 

ПOСЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У БРИСЕЛУ
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ
(чланице ЕУТЕКА библиотечке мреже)

EUTEKA je мрежа 48 јавних библиотека широм Србије које својим посетиоцима нуде публикације и информације о Европској унији. Ову иницијативу су заједно иницирале Делегација Европске уније у Републици Србији, Министарство културе и информисања Владе Републике Србије и Народна библиотека Србије потписивањем Меморандума о разумевању 2014. године, а овом партнерству се 2015. године прикључила и Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије.
За запослене који се непосредно баве овим активностима организована је друга студијска посета институцијама Европске уније у Бриселу од 12. до 15. јуна 2018. године. „Циљ ове посете био је унапређење знања о начину функционисања Европске уније и њених институција, као и упознавање начина рада библиотека у Европи и повезивање са колегама из ових библиотека.“
Ове године је за студијско путовање аплицирало 32 библиотекара из 27 јавних библиотека. Организатор студијске посете (Делегација Европске уније у Србији) сносио је финансијске трошкове пута, а сарадници Београдске отворене школе (Владимир Павловић, Александра Здравковић и преводилац Јелена Герзина),, допринели су успешној реализацији студијског боравка.

 

Међу 12 учесника овогодишњег студијског путовања у Брисел био је и представник Народне библиотеке Крушевац.
Библиотекари су у Бриселу посетили институције Европске уније – Европски парламент, Европску комисију, и њихове библиотеке и е-центре: Централну библиотеку Савета Европе, Генерални директорат за услуге парламентарног истраживања, Библиотеку и истраживачки центар Европске комисије.
Учесници студијског путовања присуствовали су бројним презентацијама и имали директан контакт са запосленима у наведеним институцијама.
Делатност и улогу ових институција представили су : Taavi Saavaraki (Library and e- Resources Centre European Commission), Piero Luigi Fratini (EACEA – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission), Dominique Byron (Central Library of the General Secretariat Council, Council of the EU), Bo Sorensen (European Commission Library and e-Resources)…
На овај начин упознали су се са фондовима ових библиотека који су и у штампаном формату и у електронском облику. Корисници ових фондова су углавном запослени у институцијама Европске уније, посланици Европског парламента, истраживачи и студенти.
У бриселској јавној библиотеци Мунтпунт (Muntpunt), Patrick Vanhoucke и Eefje Vloeberghs презентовали су рад ове библиотеке и пројекте у којима учествују, као и активности на промоцији књиге и читања. Током боравка библиотекари су имали сусрет и са учесницама пројекта Јавне библиотеке 2020, (Public Libraries 2020 Programme) Ilona Kish, у њиховом простору, тј. месту где се развијају нове идеје за јавне библиотеке и који сам делује инспиративно.
Међу посећеним библиотекама је и Краљевска библиотека Белгије (Royal Library of Belgium) у оквиру које посетиоци имају прилику да обиђу и музеј књиге.
„Студијско путовање у Брисел била је одлична прилика за додатно стручно усавршавање библиотекара, бољи увид у рад европских институција културе, умрежавање са колегама, ширење знања и идеја. Увид у начин функционисања бриселских библиотека, њихови књижни фондови, извори, архиве и услуге које пружају корисницима библиотекарима је био инспиративан и сигурно ће позитивно утицати на квалитет рада библиотека у Србији, а можда и створити прилику за сарадњу са партнерима из Европске уније.“
Учешћем у оваквом студијском путовању Народна библиотека Крушевац добила је прилику и подстицај да осмисли и реализују активности које ће приближити Европу и европске институције грађанима.