Позив за подношење понуде за ЈНМВ 1/2018

Позив за подношење понуде за ЈНМВ 1/2018

Позив за подношење понуде можете скинути ОВДЕ
Конкурсну документацију можете скинути ОВДЕ