ЧУЛНИ РУБОВИ СНА Алманах поводом 30 година уметничког рада Дејана Богојевића

ЧУЛНИ РУБОВИ СНА Алманах поводом 30 година уметничког рада Дејана Богојевића

no title has been provided for this book
Дејан Богојевић (1971) је свестрани уметник: књижевник, антологичар, уредник часописа пише романе,приповетке,  драме, хаику поезију есеје, црта стрипове, илустрације, ствара визуелну поезију, дизајн и мејл – арт. Богојевић је стваралац неконвенционалног уметничког става и кондензоване уметничке форме.Његова поезија је препуна песничких слика које он магично комбинује. Врло упечатљиво приказује емотивна стања и превирања у самом песничком субјекту. У свом песничком изразу сагледава микросвет у односу на непрегледну стварност, приказујући расцеп са светом свестан његове суровости и хладноће. Велике раздаљине између бића он превазилази излазећи ван постојећег, ограниченог, бивствујућег и својим универзалним језиком досеже до других димензија остављајући читаоцу могућност сопственог промишљања. Богојевић је уметник који се игра, алтернативни стваралац препун енергије, песник експерименталне и визуелне поезије, уметник проширених уметничких медија. Код њега паралелно живе реч, звук, слика, покрет, осећај исказујући сву лепоту стваралаштва.

Коментар изложене грађе зачињен је хумором. Поигравамо се асоцијацијама, јер се творац ненаписаних стихова, од самог почетка, игра појмовима и симболима, лексиком и формом,што је и досад учинио, углавном спретно и ефектно. Користи не само актуелне теоријске концепте и рецепте, већ се кадгод, лати и бивших, непотрошених образаца. Реално је закључити да му нису мрски представници старијих школа, рецимо надреалисти, и у томе тражити кључ бројних песничких слика…